Month: Kwiecień, 2012

Wspólne dziękczynienie

Wspólne dziękczynienie u św. Józefa

Po zakończeniu inicjatyw związanych z Legnickim Marszem dla Życia, czas upływa na przygotowywaniu wyprawki dla dzieci z domów dziecka. Jednak przeprowadzenie Krucjaty i samego Legnickiego Marszu nie byłoby możliwe, gdyby nie grono życzliwych osób.

Przyszła więc pora, aby podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację wielkopostnych inicjatyw dla życia w naszej diecezji. W tym celu 19. kwietnia 2012r. Biskup Marek Mendyk spotkał się z gronem osób, które czynnie włączyły się w szereg tych wydarzeń. Spotkanie rozpoczęła Msza św. dziękczynna w kościele św. Jacka w Legnicy. Następnie uczestnicy udali się do Domu św. Józefa. Tam, w rodzinnej atmosferze, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Legnickiego Marszu dla Życia Katarzyna Łasek i Duszpasterz Młodzieży Diecezji Legnickiej ks. Janusz Wilk wręczyli podziękowania ponad 100 osobom i instytucjom bezpośrednio zaangażowanych w organizację. Wyraźnie widać, że ziarno wydało obfity plon, gdyż pierwsze spotkanie organizatorów zgromadziło zaledwie 19 osób i instytucji. 
Dalsza część upłynęła na wspólnych rozmowach oraz wspomnieniach przy kawie i wypiekach. Lecz nawet takie chwile obfitują w pomysły na przyszłość. Skutkiem czwartkowego spotkania stało się zawiązanie inicjatywy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę oraz Stowarzyszenia Miłośników Żołnierzy AK.

Z pewnością jest jeszcze wiele osób, które w sposób bardziej dyskretny wspierało dzieła por life, choćby osoby modlące się w domach, chorzy i w podeszłym wieku. Intencja dziękczynnej Eucharystii objęła Was wszystkich. Nie ustawajmy w działaniu i modlitwie za dzieci poczęte. Na wspólnej drodze dzieł apostolskich, niech Bóg będzie najwspanialszą nagrodą. 

 Agnieszka Maciąg i ks. Janusz Wilk


Reklamy

Święto radosnego Wyznawania Prawdy

Legnicki Marsz dla Życia

Niedziela Palmowa po raz XXVII zgromadziła katolicką młodzież na całym świecie wokół Papieża i swoich Biskupów. Mottem tegorocznego spotkania były słowa „Radujcie się zawsze w Panu!” z Listu św. Pawła do Filipian, którymi papież Benedykt XVI otworzył swoje Orędzie do młodych. Papież prosi młodych: „Idźcie i powiedzcie innym młodym ludziom o swojej radości z powodu odnalezienia cennego skarbu, którym jest sam Jezus.”

W odpowiedzi na to wezwanie, Katarzyna Łasek, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej powiedziała: „Oto my, młodzież diecezji legnickiej, przychodzimy do „źródła naszej radości. Stajemy dziś w postawie gotowości radosnego Wyznawania Prawdy, którą jest Jezus Chrystus, nasz Bóg i przyjaciel. Towarzyszą nam dziś nasze matki i ojcowie. Nasze babcie i dziadkowie. Razem wyjdziemy dziś w miasto, by w sposób pokojowy i radosny domagać się poszanowania Prawdy o człowieku i godności człowieka. Będzie to manifestacja naszego Wyznania Prawdy o życiu.” Czwarty Legnicki Marsz dla Życia przeszedł pod hasłem „Wyznajemy Prawdę”

W sześciu recepcjach Marszu wydano 2500 identyfikatorów, jednak wiele osób nie zgłaszało swojego uczestnictwa, zwłaszcza rodziny z dziećmi, których z każdym rokiem przybywa. Szacując po miejscach zajętych w kościele Matki Bożej Królowej Polski liczba uczestników przekroczyła 3000 osób. Nad porządkiem zgromadzenia i przemarszu czuwało blisko 70ciu KSMowiczów, wspieranych przez wolontariuszy.

Uroczyste rozpoczęcie Marszu było równocześnie zakończeniem krucjaty modlitewnej 40 Dni dla Życia.  Po raz pierwszy w Polsce, właśnie w Legnicy, miała miejsce krucjata modlitewna 40 Dni dla Życia, prowadzona w łączności z 258 miastami w 6. krajach świata. Od środy popielcowej, 22 lutego do godziny rozpoczęcia Legnickiego Marszu 1 kwietnia, w centrum miasta, trwała całodobowa modlitwa o zaprzestanie aborcji. Krucjata swoim zasięgiem przekroczyła granice miasta Legnicy, a nawet Diecezji Legnickiej. Inicjatywa stała się inspiracją dla młodzieży w Warszawie, która modliła się pod kliniką in vitro w godzinach jej otwarcia. Na wspólną modlitwę do Legnicy przybywali wierni z Poznania i Katowic. Z wielu stron Polski dochodziły także zgłoszenia telefoniczne od osób chorych i w podeszłym wieku, które zadeklarowały swoją modlitwę w domu. Wraz z osobami na legnickim rynku modli się również mieszkańcy m.in. Olsztyna, Torunia, Krakowa, Szczecina, Elbląga, Ostrołęki, Gdańska, Bielska-Białej, Koszalina, Łodzi oraz Płocka.

Wspólna intencja modlitwy połączyła w czasie tych 40. dni blisko 6000 wiernych, modlących się w centrum Legnicy oraz rozsianych po Ojczyźnie.
Równocześnie wokół namiotu trwała kampania uświadamiająca o naturze dziecka poczętego, polegająca na dystrybucji prasy pro life. Łącznie do rąk mieszkańców Legnicy i diecezji trafiło ponad 20 000 gazet i folderów.

Przygotowania do Legnickiego Marszu mają dwuwymiarowy charakter. Popularyzacji modlitwy na poczęte dzieci towarzyszy zbiórka charytatywna. Od 2 lutego do 24 marca, pod hasłem Kredka dla dziecka, prowadzona była zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z domów dziecka. Do inicjatywy włączyło się aż 81 grup szkolnych, parafialnych i zrzeszeń świeckich.

Legnickie Marsz tradycyjnie przeszedł głównymi ulicami miasta z Katedry do kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Uwieńczeniem Marszu była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Bp’a Stefana Cichego. Na zakończenie Eucharystii przedstawicielka osób przystępujących do Duchową Adopcję Dziecka Poczętego odczytała tekst składanej Deklaracji. Następnie Biskup, w asyście członków Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej, uhonorował środowiska biorące udział w akcji promującej Marsz Kredka dla dziecka. Tym razem do szkół, domów kultury, grup parafialnych i wolontariuszy trafiły wystawy ukazujące etapy rozwoju prenatalnego człowieka. Następnie w przerwie pomiędzy Mszą św. a misterium uczestnicy skorzystali z poczęstunku.

Kolejnym punktem programu była premiera misterium, które przygotował krakowski muzyk Hubert Kowalski pt.: „Kościół naszym domem”. Partie chórowe wykonała młodzież uczestnicząca w warsztatach prowadzonych przez Pawła Bębenka. Zaśpiewało blisko 150 osób, którym akompaniowała młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. Jako soliści wystąpili: Anna Grygiel i Grzegorz Wilk. Gościnnie wystąpili także znani muzycy: Łukasz Damrych, Łukasz Sobolak i Paweł Nosal. Na zakończenie owacjom na stojąco nie było końca.

Legnicki Marsz dla Życia wpisał się już w charakter miasta, do którego młodzież przybywa, by manifestować swoje przywiązanie do wiary i wartości chrześcijańskich. Krucjata 40 Dni dla Życia odsłania wrażliwość i wielki potencjał duchowy mieszkańców diecezji legnickiej. Szczególnie młodzież akcentuje swoją pozytywną obecność. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży już przygotowuje kolejne propozycje: VII Piesza Pielgrzymka z Polkowic do Grodowca (8-10.06), XX Piesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę (29.07-07.08), VIII Piesza Pielgrzymka do Krzeszowa (12-14.08), Międzynarodowe XIX Spotkanie Młodych w Krzeszowie (24-26.08), Epilog pielgrzymkowy do Legnickiego Pola (15.09).

ks. Janusz Wilk

Kredka na Dzień Dziecka

Kredka dla Dziecka

Światowy Dzień Młodzieży jest w Legnicy połączony Marszem dla Życia. Od czterech lat inicjatywa ta przygotowywana jest w oparciu o promocje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz poprzez akcję charytatywną. W tym roku w Legnicy, po raz pierwszy w Polsce, miała miejsce krucjata modlitewna 40 Dni dla Życia, prowadzona w łączności z 258 miastami w 6. krajach świata. Natomiast akcja charytatywna przybrała formę zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z domów dziecka, pod hasłem Kredka dla dziecka.

Do inicjatywy prowadzonej od 2 lutego do 24 marca, włączyło się 81 grup. W porównaniu do ubiegłorocznej akcji charytatywnej, ilość środowisk angażujących się w dzieło wzrosła dwukrotnie. Cieszy także to, że przyłączają się także szkoły, przedszkola, i domy kultury.

Tradycyjnie, po Eucharystii wieńczącej Legnicki Marsz dla Życia, Biskup Stefan Cichy, uhonorował środowiska biorące udział w akcji charytatywnej. Tym razem do szkół, domów kultury, grup parafialnych i wolontariuszy trafiły wystawy ukazujące etapy rozwoju prenatalnego człowieka.

Zebrane w przybory szkolne zostaną podarowane 12. domom dziecka działającym na terenie Diecezji Legnickiej. Przekazanie owoców zbiórki nastąpi 1 czerwca, aby stanowiły miły prezent na Dzień Dziecka.

ks. Janusz Wilk

%d blogerów lubi to: