Zawiązanie Komitetu Organizacji Marszu

Zawiązanie Komitetu Organizacji Legnickiego Marszu

W dniu 5 stycznia br. w Biurze Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej odbyło się spotkanie przedstawicieli zrzeszeń katolickich oraz środowisk chrześcijańskich miasta Legnicy i Diecezji Legnickiej w sprawie organizacji IV Legnickiego Marszu dla Życia. Dało ono początek Komitetowi Organizacyjnemu Legnickiego Marszu oraz inicjatywy modlitewnej 40 Dni Dla Życia.
Komitet tworzą:

dr Dorota Czudowska – Senator

ks. dr Mariusz Majewski – Sekretarz Biskupa Legnickiego

ks. dr hab. Bogusław Drożdż – Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

ks. dr hab. Sławomir Stasiak – Dzieło Biblijne, Dyrektor Wydziału Katechetycznego

ks. dr B. Wolański – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego LKB

ks. Paweł Adres – Centrum Wolontariatu Caritas DL

ks. Janusz Wilk – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

s.Anna Wzięch – Eucharystyczny Ruch Młodych

Anna Jaśnikowska – Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej DL

Katarzyna Łasek – Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży DL

Lidia Świątek – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Ewa Budzyńska – Różaniec Rodziców parafii św. Joachima i św. Anny

Alicja i Piotr Grzela – Doradcy Życia Rodzinnego

Krystyna i Andrzej Duda – Domowy Kościół

Dorota i Ryszard Skibowie – Diakonia Życia Domowy Kościół

Marek Staroń – Samorządowiec

Paweł Skowron – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Artur Frankiewicz – Fundacja Pro

Bartosz Dziweńka – Zawisza Travel

We wtorek 10. stycznia br. przedstawiciele Komitetu złożyli w Urzędzie Miasta podanie skierowane do Prezydenta Miasta Legnicy dotyczące zezwolenia na przeprowadzenie inicjatywy modlitewnej 40 Dni Dla Życia. W najbliższym czasie zostanie złożone także podanie dotyczące przemarszu ulicami miasta IV Legnickiego Marszu dla Życia.

Reklamy